Nu de Zuiderkruis reünie achter ons ligt en we de roes onderhand hebben uitgeslapen, wordt het tijd in training te gaan voor MKGH, oftewel Marine Kazerne Giethoorn

 

*****BREAKING NEWS MKGH 2018*****

In de afgelopen periode heeft er, opnieuw, een verkenning plaatsgevonden.

Het Kraggehuis is gespot, het lag er nog steeds.....weliswaar bevolkt door een vijand die niet groter was dan 1,50 mtr.
Deze wezens werden bijgestaan door een aantal grotere exemplaren die de leiding leken te hebben over de kleinere wezens.
Wij onderschatten onze vijand nooit, maar het lijkt een wassen neus het eiland te heroveren en te bezetten.

Datum: 
Geplande invasiedatum is gesteld op 26-27 mei 2018.

Transport: 
Bij aankomst zal er, wederom, een troepentransporter worden ingezet om de invasiemacht te verplaatsen richting Het Kraggehuis.

Programma:
Afhankelijk van het weer zullen er een aantal, Marine gerelateerde, activiteiten worden georganiseerd. Ideeën zijn altijd welkom.

Email: 
Speciaal voor dit evenement is er een email adres gelanceerd.
Voor directe communicatie kan men zich wenden tot: mkgiethoorn@gmail.com

Deelname: 
Het Kraggehuis, www.kraggehuis.nl, biedt plaats aan max 56 personen, maar er wordt gerekend wordt op een deelname van +/- 40 personen om het geheel te kunnen bekostigen.
Dit evenement is voor alle oud opvarenden van Hr. Ms. Zuiderkruis, dus zeker niet alleen voor opvarenden uit de periode 87-89.
Diegenen die uit andere periodes al hebben deelgenomen, hebben hier zeker geen spijt van.
Dus……juist opvarenden van andere periodes zijn van harte welkom.

Kosten: 
Helaas stijgen ook de kosten van o.a. de huur van Het Kraggehuis, maar ook de prijzen van de versnaperingen zijn gestegen.
Vanzelfsprekend wordt getracht de kosten zo laag mogelijk te houden, maar voorlopig wordt de deelnameprijs gesteld op € 57,50 pp.
Dit bedrag is echter afhankelijk van het aantal deelnemers. Hoe meer deelnemers, hoe lager de gemiddelde deelnameprijs!
Mocht er een overschot zijn, dan wordt dit vanzelfsprekend over het aantal deelnemers verdeeld.

Reserveer alvast een bedje, en verzeker je van deelname aan MKGH 2018.
Het bedrag ( € 57,50) kan worden overgemaakt op rekening nummer: NL02RABO0359142907 tnv M. Ikink-van der Jagt ovv MKGH

Facebook: 
Nieuws mbt tot MKGH 2018 zal worden gedeeld 
via de PAZI BLUES: https://www.facebook.com/groups/183726031732735/
Er bestaat echter ook een evenementen pagina voor MKGH 2018.: https://www.facebook.com/groups/183726031732735/
Aangeraden wordt om berichten mbt MKGH 2018 op de evenementen pagina te plaatsen om de PAZI BLUES pagina wat meer algemeen te houden.
De meesten (voornamelijk eerdere deelnemers) zullen ondertussen een uitnodiging hebben ontvangen om aan dit evenement deel te nemen. 
Door aan te geven of je wel/niet of misschien deelneemt, krijgen we inzicht in het deelnemer aantal. Dit schept echter geen verplichtingen. 
Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen……laat het ff weten.

Mutaties: 
In het organiserend opperbevel hebben zich een aantal mutaties voorgedaan.
Eddy de Jonge, Mark Spee en Sabine de Groot hebben om verschillende redenen aangegeven geen deel meer uit te kunnen/willen maken van het organiserend comité.
Vanzelfsprekend wordt dit ten zeerste betreurd.
Eddy, Mark en Sabine…..ontzettend bedankt voor jullie inzet, motivatie en plezier tijdens de voorbereidingen en uitvoeringen van de voorgaande edities MKGH.
Uiteraard rekent iedereen op jullie deelname, want jullie weten als geen ander dat je dit evenement niet mag missen.

Gelukkig zijn Oscar Ikink en Mariane Ikink-Van Der Jagt bereid om ondersteuning te bieden aan de organisatie.
Mariane zal de administratieve financiële taak op zich nemen.
Zij zal regelmatig een update geven over het aantal deelnemers en, indien nodig, een kosten overzicht.

Organisatie: 
Mochten er vragen, suggesties en /of opmerkingen zijn, neem dan contact op via mkgiethoorn@gmail.com of met 1 van de organisatoren: Ale , Wilma,Arina, Bas, Mariane, Oscar of Mark Linthout.